שנת יין חדשה מתחילה.... עכשיו

שנת יין חדשה מתחילה.... עכשיו

היין לא סתם זכה למעמד הרבה יותר נחשב משל סתם עוד משקה. 

היין הוא תוצר המכיל בתוכו מרכיבים שונים ומגוונים כמו זן הענבים, סוג הקרקע בה גדלה הגפן, אקלים הגידול, החשיפה לשמש, איכות הטיפול בגפן, שיטת הבציר וכל זה עוד לפני התחלת תהליך ייצור היין. 

היקבים הנחשבים, לא רק מקפידים על זני הענבים המשמשים אותם, אלא בהרבה מקרים לא מערבבים בין תנובת כרם אחד למשנהו אפילו באותו אזור גידול. 

יינות כאלו נקראים single vineyard  יין של כרם אחד. 

שמנו לנו למטרה לעקוב לאורך השנה כולה אחרי תהליך הפקת היין החל מהכרם. 

שנת העבודה של הכורם מתחילה בתחילת חודש פברואר קרוב לטו בשבט.

השנה מתחילה בגיזום או זמירת זמורות הגפן של השנה שעברה. 

המטרה לעודד ולעורר צימוח חדש של זמורות חדשות ורעננות שישאו את ענבי השנה הבאה עלינו לטובה. 

הכרם שנבחר הוא כרמו של מאיר כרמון חקלאי וותיק ממושב מזור. הכרם הממוקם על שיפוליהם המערביים של הרי שומרון.